Responsive image

实时空气质量状况  2020-01-23 02时


Responsive image

首要污染物:

PM2.5

对健康影响:

易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状

建议措施:

儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
主办单位:上海市宝山区生态环境局 上海市宝山区环境监测站

地址:宝山区密山路2号 邮编:201900 电话:021-56692118*809